eď sa o sto rokov neskôr prenesieme do Mexického zálivu, presnejšie do ústia rieky Mississippi v štáte Louisiana, ocitneme sa v zátoke Barataria. Už v 80. rokoch 18. storočia sa tu ukrývali piráti, ale do súdržnosti flibustierov z Tortugy mali ďaleko. Žiadne pobrežné bratstvo tu nevzniklo! Naopak, na dennom poriadku boli bitky a krádeže ukradnutého nákladu. Tunajší dobrodruhovia boli vlastne aj pašeráci a korisť dopravovali po Mississippi do pomerne blízkeho New Orleansu. Obe strany z toho mali výhody. Najznámejší z baraterijských lúpežníkov a zvláštnych „podnikateľov“ bol Jean Lafitt, ktorého piráti postavili na čelo pre jeho organizačné schopnosti, veľkú osobnú statočnosť a celkovú charizmu. Verili, že tento muž ich zjednotí a vďaka jeho dobrým stykom s obchodníkmi a politikmi v New Orleanse, ich obchod ešte rozkvitne. Vôbec sa v tom nezmýlili. Pirátom sa v Baratarii okrem pašovania darilo aj v obchode s otrokmi, čo sa vtedy vo frankofónnej Louisiane chápalo takmer ako počestné remeslo. Okrem hlavnej základne Baratarie si Lafitt poistil svoju životnosť ďalším úkrytom s názvom Grande Terre, tak isto neďaleko New Orleansu. Lenže toto dúpä v 1814 vypálil komodor USA Patterson. Vlastne ani nedošlo k boju a vojaci nakoniec pochytali okolo osemdesiat lupičov. Eskorta ich doviezla do mesta Calabus, kde uväznení v železných okovách mohli len spomínať na svoje „podnikanie“. Víťazi vtedy získali pre štátnu pokladnicu obrovské bohatstvo, ale poriadne ocenili aj samých seba a to hneď na mieste. Opevnenie Grande Terre armáda zničila a odviezla delá, pretože sa hodili k boju proti Britom, s ktorými boli USA práve vo vojnovom stave.
    Lafitt v tej dobe práve pobýval v Baratarii, takže zajatiu unikol. V závere tohto roku sa tu objavila anglická bojová loď, ktorá chcela v Baratarii získať spojenca pre britské ťaženie proti Louisiane. Napriek tomu, že mal Lafitt množstvo dôvodov na pomstu za zničený Grande Terre, spojenectvo odmietol! Neučinil tak z prehnanej solidarity s mladým americkým štátom, rozhodujúce bolo, že ponuku dostal od Angličanov, tradičných nepriateľov Francúzov. Bratia Laffitovci naopak ponúkli služby USA a ich piráti a pašeráci mali potom výraznú zásluhu na porážke britských inváznych vojsk v januári 1815 pred New Orleansom.
    Za tieto služby dostali milosť, ale Barataria musela zmiznúť, rovnako ako oni. Laffitovci preniesli svoju nekalú živnosť do stále viac neistých vôd Karibiku a ich ďalšie osudy boli aj naďalej spojené s pirátstvom, tentokrát proti Španielom, a s otrokárstvom.