ikingovia

ištole, muškety, mušketóny

eče, šable, dýky

ekery

elá, kanóny

statné zbrane a veci k nim