eď piráti zajali obchodnú loď, často na nej našli zúbožený ľudský náklad. V tmavom podpalubí bývali natlačené stovky zviazaných otrokov z Afriky smerujúcich do amerických kolónii. V 17. a 18. stor. obchod s otrokmi prekvital - v Amerike sa predávali 10 až 15 ráz drahšie ako na africkom pobreží. Tento obrovský zisk lákal aj pirátov. Z jedných sa stali otrokári, iní predávali otrokov ukoristených na mori. Mnohí sa striedavo zamestnávali otrokárstvom, korzárstvom, pirátstvom. V 30. rokoch 19.stor. sa objavil termín picaroon ako spoločné označenie piráta a otrokára. Zánik otrokárstva bol však už nadohľad. Veľká Británia zrušila otrokárstvo v roku 1833, Spojené štáty ju nasledovali približne o 30 rokov neskôr.

John Hawkins (1532 - 1595) bol prvým anglickým korzárom, ktorý zistil, aký výnosný je obchod s otrokmi. V roku 1562 uskutočnil prvú zo svojich troch otrokárskych výprav, keď sa vydal z Anglicka do západnej Afriky a nalodil tam 300 otrokov. Potom odplával do Karibského mora a predal svoj ľudský náklad na ostrove Hispaniola.

 

 

 

 

Otrokársky trojuholník

Otrokárske lode odchádzali z anglických alebo amerických prístavov s nákladom lacného tovaru. V Afrike ho vymenili za otrokov a vyrazili s nimi na cestu do karibskej oblasti - táto časť plavby sa nazývala ,,stredný úsek". Na ostrovoch ako Jamajka potom otrokov vymenili za cukor, melasu, alebo tvrdé drevo a vydali sa na cestu domov.

Posádka otrokárskej lode žila v ustavičnom strachu pred vzburou otrokov, ktorí ju počtom niekoľkonásobne prevyšovali. Keďže každý príznak nepokoja bol už v zárodku surovo potlačený, nádej na útek z lode bola mizivá. Väčšiu šancu na úspech mal útek priamo z plantáže.

 

 

 

Loď smrti
Počas stredného úseku plavby veľa otrokov zomieralo, preto otrokári napchávali podpalubie až na prasknutie. Panovali tam veľmi zlé zdravotné podmienky a rýchlo sa šírili choroby: mŕtvi často ležali celé dni vedľa živých.

 

Obchod s otrokmi
Európski priekupníci kupovali otrokov od afrických náčelníkov za lacný tovar alebo tyčky či krúžky zo železa, mosadze a medi - tzv. manillas, ktoré sa používali v západnej Afrike ako peniaze.

 

 

 

V reťaziach
Búriacich sa otrokov spútavali reťazami do skupín.

 

 

 

 

 

 

Umorení k smrti
Sekanie cukrovej trstiny v tropickej horúčave bola úmorná práca. Európania ju pokladali za príliš ťažkú, preto na ňu využívali afrických otrokov. Na cukrových plantážach sa mnohí černosi doslova upracovali na smrť.

 

Piráti často prepadávali otrokárske prístavy v západnej Afrike. Táto rytina znázorňuje  anglického piráta Bartolomewa Robertsa  v Ouidahu, kde zajal 11 otrokárskych lodí a vymáhal za ne výkupné. Roberts začal svoju kariéru v roku 1719, keď nakladal otrokov v jednej africkej obchodnej stanici. Pri prepade stanice ho piráti uniesli, no čoskoro sa stal ich vodcom.

 

 

 

 

 

 

Tento barbarský železný golier mal znemožniť otrokom útek cez krovie. Zaručený trest pre chytených utečencov odrádzal otrokov od návratu.

Okovy (dole)
Aby sa predišlo vzbure alebo spáchaniu samovraždy v dôsledku neznesiteľných podmienok v podpalubí, otrokom nasadzovali okolo priehlavkov okovy. Preto sa nemohli brániť ani voči pirátom.

 

 

Železná tyč bola pribitá k podlahe podpalubia.

K jednej tyči bolo prikovaných niekoľko otrokov.

Okovy okolo členkov

otroci 9.gif (55302 bytes)

Pirátstvo veľa ťažilo aj z otrokárstva. Pre pirátskych kapitánov v Karibskom mori boli otrockí utečenci vítanou posilou, preto tvorili bývalí otroci niekedy až tretinu pirátskej posádky. Nečudo, veď stať sa členom posádky pirátskej lode muselo byť pre zúboženého otroka veľmi lákavé.

 

 

 

 

 

 

Táto maľba je veľmi idealizovaným zobrazením života na cukrovej plantáži na ostrove Antigua. Skutočnosť bola celkom iná. Otroci robili 10 hodín denne, šesť dní v týždni. Tí, čo  pri práci zadriemali, mohli prísť o nohy v drviacich strojoch alebo spadnúť do nádrží s vriacim sirupom. Riziko zvyšovali aj piráti, ktorí prepadávali pobrežné plantáže, aby chytených otrokov predali ešte raz.

Otroci, ktorým sa podarilo utiecť z plantáží a pridať sa k pirátom, zbavili sa sveta hrôzy a surovosti. Štandardným trestom aj pri najmenších priestupkoch bolo bičovanie: z mnohých otrokov sa stali mrzáci.