šetci námorníci boli a sú stále mimoriadne poverčiví. Byť námorníkom bolo nebezpečné povolanie. Človek nechcel byť príčinou ničomu, čo by spôsobilo jeho smrť v búrke. Kým sa loď stavala bolo zvykom položiť na päťku sťažňa mincu, lebo práve tam sa sťažeň väčšinou zlomil. Robí sa to aj dnes.
    Námorníci tradične nemali radi na lodi ženy. O ženách sa hovorilo, že prinášajú smolu. Takže, ak by mala žena priniesť smolu, radšej ju nezobrali.
    Už tradične sa námorníci neplavili v piatok. Lebo v piatok bol deň, kedy ukrižovali Ježiša. Nebol to šťastný deň na plavbu. Človek sa nemusel vrátiť z cesty a tak radšej nepokúšal osud.