homas Tew, pôvodom Američan, vykonal plavbu, ktorá sa stala známa ako ,,pirátsky okruh": vydal sa zo Severnej Ameriky na Indický oceán a odtiaľ sa vrátil s korisťou. Doma bol slávnou osobnosťou. Na obrázku oboznamuje s prežitými dobrodružstvami svojho priateľa - newyorského guvernéra. Tewa zabili počas expedície s Averym roku 1695.