irurg Basil Ringrose (1653 - 1686) sa plavil na lodi bukaniera Bartolomewa Sharpa počas expedície pozdĺž pacifického pobrežia Južnej Ameriky v rokoch 1680 - 1682. Detailný denník z jeho výpravy je jedným z hlavných prameňov poznatkov o živote bukanierov.