o februári roku 1658 cromwelovská vojnová loď s 52 delami Marston Moor spustila kotvu pri Port Royale a jej kapitán Christopher Myngs sa stal veliteľom jednotky poverené obranou Jamajky. Bol tu už skôr, lebo od januára 1656 slúžil 18 mesiacov ako zástupca predchádzajúceho veliteľa. Mal už nejaké skúsenosti s nájazdmi na španielske osady a využil to, aby pre obranu Jamajky vytvoril novú stratégiu. Počas deviatich rokov, od roku 1656 do roku 1665, razil cestu používania bukanierov k ochrane pre inváziou vedením preventívnych nájazdov na španielske prístavy, ktoré by mohli byť použité ako základňa k útoku na Jamajku.

    V roku 1658 odrazil malú španielsku inváziu pomocou spojených síl britských vojakov a bukanierov. Potom odplával na severné pobrežie Južnej Ameriky, kde počas nasledujúcich dvoch rokov útočil na španielske prístavy od Cumaná po Santa Martu, získaval ohromné množstvo koristi a pôsobil medzi Španielmi paniku. Tieto útoky demonštrovali, že bukanieri sú dôležití pri obrane Jamajky. Myngs viedol tieto nájazdy na svojej fregate Marston Moor sprevádzanej dvoma alebo troma menšími plavidlami bukanierov a predstieral, že operuje z poverenia vlády Commonwealthu. Najväčšiu korisť získal, keď v polovici roku 1659 dobil Coro, malý prístav na území dnešnej Venezuely. V prístave sa zmocnil veľkého nákladu španielskeho striebra a hodnota tohto lupu bola ocenená na viac než štvrť milióna anglických libier. V rozpore s rozkazmi sa Myngs o striebro podelil so svojími bukaniermi a posádkou, ktorou bol poklad odvezený na Jamajku. Guvernér Jamajky obvinil Myngsa z sprenevery a popísal ho ako „vyšinutého a neprispôsobivého“. Myngs bol na lodi Marston Moor poslaný domov, aby tam bol postavený pred súd. Našťastie pre neho vzkriesenie monarchie paralyzovalo vládu a jeho stíhanie bolo zastavené. Myngs získal podporu kráľa Karla II. a v auguste 1662 sa vrátil na Jamajku ako veliteľ kráľovskej vojnovej lode so 40 delami Centurion.

    Aj keď Anglicko a Španielsko neboli vo vojne, nový guvernér lord Windsor podporoval útoky na Španielov ako súčasť tajnej národnej politiky. Vyplatil a prepustil zbytky britskej armády na Jamajke, čím vytvoril základňu skúsených bývalých vojakov práve v dobe, kedy ich Myngs najviac potreboval. Za dva mesiace viedol Myngs útok bukanierov na Santiago de Cuba, kde porazil posádku v krátkej bitke. Potom, čo zničil pôsobivé hradby mesta, vrátil sa do Port Royalu v doprovode konvoja zajatých lodí naplnených korisťou. Bola to prvá ukážka skutočne rozsiahleho bukanierskeho nájazdu a pripravila pôdu pre mnoho podobných obojživelných operácii v nasledujúcich 30 rokoch.

    Behom zimy Myngs oznámil, že sa chystá na ďalšiu výpravu a v Port Royali sa zhromaždili stovky mužov včetne francúzskych a holandských bukanierov. Vo februári 1663 Myngs vyplával k mexickému pobrežiu s 12 loďami a 1400 bukaniermi. Bukanieri zaútočili na Campeche, ale Myngs bol pri tomto prepadnutí vážne zranený. Po vydrancovaní mesta sa bukanieri stiahli späť do Port Royale s ďalším konvojom ulúpených lodí a Myngs sa vrátil do Anglicka na rekonvalescenciu. Zmena politiky nového guvernéra sira Thomasa Modyforda znamenala zákaz ďalších útokov. V roku 1665 bol Myngs menovaný viceadmirálom a po „štvordennej bitke“ proti Holanďanom v júli roku 1666 bol povýšený do šľachtického stavu. O dva mesiace neskôr zomrel po zásahu strelou z delu pri ďalšom stretnutí s Holanďanmi.