Francúzovi Paulovi Mierovi sa zachovali veľmi neurčité správy. Ten v roku 1503 skúmal priamo v Lisabone, ako sa darí portugalským obchodníkom v Brazílii. Pravdepodobne tam tento predchodca Jamesa Bonda získal dobré správy, lebo usporiadal výpravu francúzskych pirátov do južnej Ameriky. Bola zrejme úspešná, lebo od tej doby mali francúzski lodiari, podporujúci domácich pirátov a korzárov, značnú moc a vplyv.