illiam Kidd bol jedným z najslávnejších pirátov, ale skôr pre svoj osud než pre svoje činy. Podnikol len jednu cestu a získal jednu významnú korisť, ale stačilo to na to, aby sa dostal pred súd a spôsobil veľký politický škandál.

    Než sa dal na pirátstvo, slúžil tento rodený Škót na korzárskej lodi v Karibiku. Kidd sa usadil v New Yorku, ale v roku 1695 sa vydal na cestu do Anglicka v nádeji, že tam získa rozsiahlejšie korzárske kontrakty. Keď tam dorazil, stretol sa s Richardom, grófom z Bellamontu, práve menovaným guvernérom New Yorku a Massachusetts. Bellamont čoskoro Kidda prehovoril k plánu týkajúcemu sa pololegálneho korzárstva, ktoré mal prevádzať práve Kidd na špeciálne upravenej lodi v prospech utajených investorov. Medzi nich patril aj Bellamont a ďalší vplyvní politici. Zakúpili pre Kidda Adventure Galley so 34 delami a udelili mu kontrakt a kaperský list proti Francúzom a proti pirátom. Znamenalo to, že investori tiež privrú oko nad príležitostnými pirátskymi počinmi, keď budú prinášať zisk. Tento kontrakt bol finančne obmedzujúci, čo znamenalo, že Kidd mal za svoje úsilie dostať len malý finančný obnos a jeho posádka dokonca ešte menej. Väčšina zisku bola vyhradená pre investorov. Tieto podmienky silne ovplyvnili následné akcie Kidda a jeho bandy.

    Kidd vyplával v apríli 1696 a zamieril najprv do New Yorku, aby tam zložil posádku zo skúsených starých korzárov, potom preplával Atlantik k západnej Afrike. Pokračoval ďalej do Indického oceána a v máji roku 1697 prijal ďalších členov posádky na Madagaskare a dal sa na pirátstvo. V auguste zaútočil na lode Východoindickej spoločnosti, ale bol odrazený. Ďalšia bitka s portugalskými vojnovými loďami sa odohrala bez komplikácii a po ukoristení malej anglickej lode sa Kidd uchýlil na Lakadivy kvôli opravám. V novembri bol znova na mori, ale utiekol od niekoľkých potencionálných obetí, ktoré sa zdali byť príliš dobre vyzbrojené. Hádka s lodným delostrelcom viedla k tomu, že Kidd tohto muža zabil a zabránil tak akejkoľvek vzbure. Potom, čo zaútočil na pár malých lodí, narazil Kidd v januári 1698 na Queddah Merchant. Keď ju zajal a rozdelil korisť, opustil už opotrebovanú Adventure Galley a presunul sa na ukradnutú loď, ktorú premenoval na Adventure Prize. Východoindická spoločnosť donútila guvernéra aby Kidda označil za piráta a akékoľvek potencionálne omilostenie pre neho bolo teraz politicky nemožné. Rovnako to znamenalo, že ho „sponzori“ už nemohli podporovať.

    Hľadaný zločinec Kidd plával späť do Karibiku a potom pokračoval do Bostonu, kde sa pokúsil urobiť obchod s guvernérom Bellamontom. V máji 1700 bol na Bellamontov rozkaz okamžite uväznený a poslaný v reťazoch do Anglicka. Uvrhnutý do vezenia sa stal teraz politickou figúrkou. Opozícia sa pokúšala do Kidda naliehať, aby vyzradil svoje tajných vládnych priaznivcov a bol nútený vypovedať pred parlamentom. Guvernér o vlások zabránil politickej katastrofe, keď sa mu podarilo „stratiť“ kompromitujúce dokumenty a prípad bol odložený. Pre britskú vládu Kidd ostával nebezpečnou príťažou. V apríli 1701 bol po ťažko zmanipoluvanom súdnom procese uznaný vinným zo zabitia svojho niekdajšieho delostrelca a z pirátstva. Bol obesený v popraviskovom doku vo Wappingu a jeho telo viselo v klietke na brehu rieky Temže ako varovanie všetkým potencionálnym pirátom. Zvesti, že pred príjazdom do New Yorku zakopal svoju korisť na Gardner‘s Islande, boli asi pravdivé, lebo guvernér Bellamont získal späť väčšinu koristi krátko potom, čo bol Kidd uväznený. Bol tak jediným človekom, ktorý mal prospech z Kiddovej pirátskej kariéry.