ento brutálny a šialený pijan, prezývaný podľa dlhého vyhnanastva v Brazílii, priam nenávidel Španielov. Raz nechal zaživa upiecť na ohni dvoch farmárov, ktorí mu nechceli odovzdať svoje ošípané.