,,áva sa na známosť, že sme povolili a udelili právo.... Adamovi Robernoltovi a Williamovi le Sauvage .... prenasledovať našich nepriateľov na mori i na súši... a tak sa budú s nami deliť o polovicu všetkých svojich ziskov.
Týmito slovami sa začínala jedna z prvých listín anglického kráľa Henricha III. vydaná roku 1243 a oprávňujúca zajímať lode. Bola to pirátska licencia, ktorá dovoľovala lodnej posádke beztrestne rabovať, pričom kráľ získal nielen zajatú bojovú loď, ale aj časť koristi. Spočiatku sa takéto lode volali súkromné vojnové lode, neskôr sa ich posádky začali nazývať korzári. Od 16. až do 18. stor. korzárstvo doslova prekvitalo, pretože v Európe sa krížom krážom bojovalo, čo stálo veľa peňazí. Korzári mali napádať iba nepriateľské lode, no mnohí si našli cestičky, ako túto zásadu obísť.

Pirátska licencia

Listiny so zajímacím právom obsahovali veľa obmedzení. Skorumpovaní vlastníci lodí si ich však mohli kúpiť a beztrestne drancovať nevinné obchodné lode. Na obrázku je listina anglického kráľa Juraja III. (1760 - 1820).

 

 

 

 

 

Kráľovská pocta

Anglická kráľovná Alžbeta I. (1558 - 1603) vyznamenala roku 1581 dobrodruha a korzára Francisa Draka (1540 - 1596), ktorého nazývala svojím pirátom, povýšením do šľachtického stavu. Drakove korzárske výčiny jej vyniesli veľké bohatstvo - podľa súdobého odhadu vyše 200 000 libier šterlingov.

 

 

Oficiálna odveta

Anglický kráľ Henrich III. (1216 - 1272) vydal prvé známe povolenia na zajímanie lodí. Existovali dva druhy. V časoch vojny kráľ vydával všeobecné povolenie na zajímanie, ktoré dovoľovalo korzárom napádať nepriateľské loďstvo. V mierových časoch sa dalo požiadať o špeciálne povolenie. Týkalo sa iba tých obchodníkov, ktorých piráti pripravili o lode alebo o tovar. Toto právo dovoľovalo vynahradiť si straty útokom na loďstvo príslušného národa, z ktorého pochádzali piráti.

Mecenáš korzárov

Anglický moreplavec Walter Raleigh (1522 - 1618) bol veľkým priaznivcom korzárstva, pretože si uvedomoval aké obrovské bohatstvo prináša jeho krajine. Veľa korzárov podporoval aj z vlastného vrecka v nádeji, že zo zisku bude financovať kolónie vo Virgínii a v Severnej Amerike.

 

S požehnaním kráľa

Korzárstvo malo aj niektoré vlastenecké črty. Podobne ako anglickým korzárom počas panovania Alžbety I., aj francúzskym korzárom sa dostávalo kráľovskej podpory. Po zajatí troch Angličanov z Východoindickej spoločnosti predstavili r. 1695 známeho korzára René Duguayho - Trouina francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XIV. (1643 - 1715)