iráti sa rozdeľovali na:

erberi - európski križiaci nazvali svojich moslimských protivníkov ,,barbari", preto islamskí námorní lupiči dostali prezývku berberskí korzári.

ukanierov - bukanier nie je pirát, ktorý zabíja od buka do buka. Slovo, i keď vyzerá ako francúzske, vzniklo z bukem, čo v jazyku indiánskych Aravakov značilo údenie, ale aj lesu, na ktorú sa mäso pri údení kládlo, prípadne i chatrč - udiareň. Bukanieri boli poľovníci, údenári a garbiari na Kube a blízkych ostrovoch v 16. a 17. storočí, ktorí zanechali pozemské remeslo, aby sa venovali výnosnejšiemu, námornému.

arrapov - brazílski piráti

orbanov - (z francúzskeho fors a ban, mimo zákona) je francúzske pomenovanie pre najobyčajnejších pirátov, ktorých chceli odlíšiť od korzárov, často národných hrdinov.

libusterov - slovo flibuster pochádza z anglického free (voľný) a booty (korisť), ale možno aj z flyboat (lietajúca loď), čo v holandskom prepise znie vrijbuiter a v španielčine filibustero. S týmto pojmom sa spája predovšetkým prepadávanie prístavov a osobitne označuje karibských pirátov 17. a 18. storočia.

ueux de mer - holandskí morskí žobráci

orzárov - corsia bol mostík cez celú galéru, po ktorom chodil dozorca galejníkov. Talianske slovo corsaro (francúzske corsaire, španielske corsario - z latinského cursarius) pôvodne označovalo moslimských pirátov podnikajúcich nájazdy na pobrežie Talianska a Francúzska, neskôr plavidlo splnomocnené kniežaťom, republikou či inou vrchnosťou prepadať a zajímať nepriateľské, prípadne všeobecne cudzie lode - predovšetkým v období vojny. Takéto povolenie sa nazývalo ,,lettero di corso" (lettere de course), lapacia listina. Korzárstvo je teda akýsi druh námorného partizánstva. Korzárom, ako vidno, nešlo len (alebo v prvom rade) o vlastné obohatenie. Ich činnosť sa riadila ,,vyššími záujmami a cieľmi."

aperov - karperstvo nemá nič spoločné ani s kaprami, ani kaparmi. Cape - označuje provu lode aj veľkú lodnú plachtu. Kaperstvom sa označovalo vyslovene ,,úradné" zajímanie obchodných lodí za vojny.

leftov - novogrécki piráti

skocov - dalmátski piráti

ikingov - škandinávski piráti

italiánov - baltskí piráti